Wish…

Rằng rồi khi em đi

Có một ai tiếc em

Rằng rồi khi em xa

Có một ai nhớ em

Rằng rồi khi em buồn

Có một ai không thờ ơ em

Rằng rồi khi em giận

Có một ai thổi mát em

.

Rằng rồi khi em sống

Có một ai

Giữ tâm trí ở gần em

.

Advertisements