Lời nguyện cầu

Nửa phù du

Em ơi!

Đời qua một mảnh

Khi nào em vui?

 

Nửa trần gian

Kiếp này kiếp nào

Khi nao em khóc?

 

Nửa lòng tôi

Em ngoảnh đi tóc bay trong gió

Tơ trời vương lên mà em để ngỏ

Ơ thờ – của em
Thắt lại – của tôi

 

Nửa mùa xuân

Tôi giữ em trong lòng

Một góc ấm giữa đời tôi bão tố

Một chút ơn cho bể khổ

Một chút từ bi cho những vết gập ghềnh

 

“Em cứ bay…

Nhưng

đừng

bỏ lại tôi

một mình”

 

Nice. Cote d’azur.  Mai 2017

Advertisements