A Ray

France. 14/02/2017

Em bỏ hoang tôi
Một góc tim xẻ ra
Giờ chỉ để im hút gió

Nói nửa lời
Ý đã thành, dù câu chưa trọn
Rồi em đi
Im lặng của em
Khoảng lặng của tôi
Day dứt
Nổi trôi
Đến hết đời biết đã tan biến?

Ta bỏ hoang nhau
Nhét đời vào những đâu đâu
Buông
Biết rơi mất nhau mà chẳng buồn nhặt

Em à
Em ơi
Tựa vào đâu cho hết kiếp người?

Kiếp sau tôi nguyện làm hoa
Đợi tay em hái
Từ sinh tới diệt
Trọn là của em.

Advertisements