Phơi

Em phơi thảm
Giữa trời ráo tạnh
Ba ngày thảm khô

Nỗi buồn em phơi bao giờ cho vợi?
Nước còn dâng lên mắt đến bao giờ?

23/04/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s