Rời

Chuẩn bị đi, lần thứ N
Chẳng còn nhớ
Chẳng vấn vương
Chỉ muốn bay mãi cùng trời cuối đất
Vui vầy kiếp tha hương

Chuẩn bị đi, lần thứ N
Càng ngày càng đẹp
Càng lúc càng xinh
Thuận chiều tăng theo là nỗi buồn đâu đó
Buồn gia đình, buồn thế gian
Buồn người lớn, buồn người đang lớn
Chẳng muốn trưởng thành

Chuẩn bị đi, lần thứ N
Hành lý càng gọn
Nhật trình càng xa
Chẳng muốn ôm đồm hết cửa hết nhà
Chẳng như lần đầu cái gì cũng giữ
Giờ lạnh lùng buông bỏ rất nhiều
Buông cả gia đình, chúng bạn, tin yêu
Chẳng ai đợi mong
Không đoàn đón rước

Chuẩn bị đi, lần thứ N
Tay chân lạnh ngắt
Mắt mờ vì u uất không lời
Nghẹn đắng
Dù bị phản bội, bán rẻ, rẫy ruồng
Vẫn mỉm cười tha thứ.

Bước tiếp con đường đã định trên trời xanh
Hàn Thiên – bầu trời bất khả xâm phạm. Chính là tâm hồn em – Tâm hồn không một ai có thể vấy bẩn.

15/02/2014

Advertisements