Gánh đàn bà

Gánh đàn bà,
Không lúc thảnh thơi
Trời làm gió cuốn vào phong ba đời
Mất đi chính mình
Lạc trong tình ái
Không biết ngày mai
Em là ai?
Nặng trĩu đào mai
Liễu trầm ngâm khóc…

Gánh đàn bà, đa đoan đa lệ
Đầu tựa cây mà khóc cho mình
“Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

22/07/2013

Advertisements