Chút đùa

Cơn ghen trong lòng còn cay cay
Ngọn đắng đầu môi còn say say
Đã từng qua bước trên đường ấy
Hỏi lòng còn vương sương đêm nay?

Chút ghen trong lòng còn chưa tan
Rượu nhạt hoa tàn nắng dở dang
Tim người chuyến xe về dĩ vãng
Kỷ niệm khó tan, duyên dễ tàn

Cái ghen còn quậy ở trong đầu
Tình ái ngày mai đi về đâu?
Cô đơn là bạn, tình rồi cạn?
Nắng tắt đường trưa, mưa lỡ làng?

…?

24/06/2013

Advertisements