Trà xuân – đào nở thắm chân mây

Sáng ngày ta thưởng trà xuân

Liễu xanh cười mỉm bên sân ven hồ

Đào hồng còn sót mấy cô

Thẹn thùng ửng cả lòng khô mất rồi.
.
.
.
Nét thơm rất nhẹ bay lên

Nàng Xuân kia đó áo tiên hững hờ

Phớt xanh bừng thức trời tơ

Mùa ơi còn đó có chờ lòng ta?

Xuân qua hè chẳng đậm đà

Tiếc xuân mắt khép ngậm mình hương xuân
.
.
.

-“Đào liễu có một mình

Em đi đâu hỡi cô nàng ơi, Đào Liễu có một mình

Hai vai gánh nặng nhật trình đường xa…

Cái yếm điều em xếp nếp để trong nhà… nó hãy còn màu…

Sách có chữ rằng: Xuân Bất Tái Lai”-

Ljibljana, SLOVENIA 26.05.2012

Advertisements