Cho em

Em hãy nhìn! Trời xanh bao la

Em cứ vui! Ngày nắng có dài…

Em hãy cười – cho đời một phút rong chơi

Cho đóa xuân ngời, cho tôi chốn nghỉ.

Ljubljana 02/07/2012

.
.
.

Đời cho ta thế

Này em,

Em bận lòng chi sự đời ngang trái?
Em buồn gì cho kiếp sống bao la?
Trời sẽ trong và nắng sẽ rọi qua
Trên lá đỏ, tàng không trong vòm lửa

Tuổi trẻ mấy khi, xuân thì buông sắc
Cứ thẩn thơ, đôi lúc cứ mộng mơ

Em hãy nhìn! Trời xanh bao la
Em cứ vui! Ngày nắng có dài…
Em hãy cười – cho đời một phút rong chơi
Cho đóa xuân ngời, cho tôi chốn nghỉ.

26.09.2012

Advertisements